Volume editate

Dialog în absolut Vol 4

Dialog în absolut Vol 4

Părintele Ghelasie critică o anumită ”sciento-teologie” care se grăbeşte să legitimeze un limbaj şi o problematică ce vin din câmpul ştiinţelor contemporane. Deşi s-a ajuns astăzi, pe calea acestor ştiinţe, la descoperiri remarcabile mai ales în lumea microcosmosului, transferarea şi interpretarea necritică a acestor rezultate în perspectivă filososfică şi teologică comportă riscul reiterării unei gândiri panteiste în care lumea este văzută tot ca ”marele lanţ al Fiinţei” atârnat de Absolut. O astfel de paradigmă a fost şi este de neacceptat în creştinism, fiind mai ales incompatibilă cu misitica iconică unde se pune atât accent pe alteritatea fiinţală a creaţei ş pe întâlnirea reală cu Dumnezeu.

dr.teol. Gabriel Memelis

citește mai mult
Medicina isihastă Vol 3

Medicina isihastă Vol 3

În Ascetica şi Mistica Ortodoxă, Părintele Stăniloae vorbeşte despre modelul triadic al sufletului la Calist Catafygiotul, ca minte, duh raţiune, distinct de poftă şi mânie ca energii, lucrări. Până la Părintele Ghelasie, teologii nu au încercat cred să sintetizeze acest model antropologic al lui Calyst cu cel palamit, în conexiune actualizată cu personalismul antropologic, ontologic relaţional, efervescent în sec.XX. Părintele Ghelasie a reuşit acest lucru, limpezind antropologia creştină printr-o actualizare în context general şi prezentând-o într-un limbaj specific, inconfundabil.

Ieromonah Neofit

citește mai mult
Memoriile unui isihast Vol 2

Memoriile unui isihast Vol 2

Transcendentul Misticii Creștine este Dublu, cel Dumnezeiesc în Sine și cel Sufletesc-Ființial de Creație, Fondul Ființial al Creației ce nu este însuși Dumnezeu, ci Ființă Creată pe Chipul Ființial Dumnezeiesc Asemănător, în Corespondență Creator-Creație.

Părintele Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Memoriile unui isihast Vol 1

Memoriile unui isihast Vol 1

Cuvântul Iconic al Părintelui Ghelasie are forța cuvântului Evanghelic, transportă substanța Sfântă asupra cuvântului obișnuit și astfel se deschid porțile de Taină ale auzului Divin din noi. Iar prin acest har primit, Părintele Ghelasie este suspinul cel profund al omului Răsăritean după Dumnezeu.

Dan Puric

citește mai mult
Pagina 4 din 41234

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012