…despre convingeri / – o perspectivă a credinței – (I)