Recente

Integrala Poeziei Isihasmului Carpatin

Integrala Poeziei Isihasmului Carpatin

Noi nu facem în Relatarea noastră „Poezie”, căutăm Rememorarea Limbajului pierdut. Versul este „căutarea” Vorbirii primordiale. Versul nu este încă Poezie. Poezia este însăși „Vorbirea Primordială”.

Ieromonah Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Viaţa mea zbuciumată şi adevărată

Viaţa mea zbuciumată şi adevărată

„Am uitat de acea frumusețe rară.” Dumitru Caragiu a trăit toată viața pe drumuri. De la pendulările munte/câmpie (din Grecia și Albania) datorate vieții sale de picurar/cioban, la emigrarea în Cadrilater (1928) și apoi la refugiul din 1940 (ce l-a dus la Bacău și apoi la Ploiești) și „navetele” sale, Dumitru Caragiu a trăit tot timpul în mișcare, având de înfruntat permanent dificultățile, folosindu-și energia pentru muncă și găsirea unor soluții pentru a se adapta noilor situații. Universul în care a trăit în copilăria sa (populat cu oi, câini, picurari/ciobani, furi/haiduci, certuri, natură), acea „frumusețe rară”, l-a îndreptat natural către Dumnezeu. Cronica vieții acestui om simplu, scrisă de el însuși, este importantă pentru cei care doresc să înțeleagă destinul armânilor/aromânilor. El și-a dorit să lase moștenire această poveste nepoților săi. „Ferice de cei care au bunici!”

Alexandru Ghica

citește mai mult
Ca să visezi și să-nviezi

Ca să visezi și să-nviezi

Tot volumul acesta, „Ca să visezi și să-nviezi”, pare un efort taumaturgic, un soi de smulgere din extazul dinaintea morții și fixarea cititorului în pragul Învierii. Meditativ și ascetic deopotrivă. Îndrăznesc să spun că poezia din volumul acesta pare o mușcătură zdravănă dintr-un măr viu. Versurile mișcă și odihnesc în aceeași măsură.

Pr. Constantin Valer Necula

Ce mai face și ce nu mai face poezia lui Florin Caragiu? Dânsa nu dă cu lumea de pământ, s-o facă țăndări, ci, dimpotrivă, îmi pare că fiecare dintre cărțile sale trudește să țină lumea asta laolaltă, să nu se destrame. „ca să visezi și să-nviezi” îmi pare a fi o călăuză de cuvinte, pe care Florin Caragiu a scris-o cu rost și cu folos, ca să nu rătăcim, bezmetici, pe calea către „Împărăție”.

Lucian Vasilescu

Volumul de poezie Este, al aceluiași autor, a primit premiul Cartea anului 2018 din partea Filialei Brașov a U.S.R.

citește mai mult
The Hesychast Medicine

The Hesychast Medicine

The Hesychast medicine calls for a particular remembrance of the image of man – “image of creation” and “image of Creator,” in unamalgamated union, participation and communion – and reveals an authentically integrative, iconic, meaning of man’s health (as well, but not only), stating unequivocally that medicine cannot acquire an integral and integrative vision, genuinely and thoroughly holistic, except through the recovery of the image-person, both the one pertaining to God and that of man.
Thus, we discover a personal sort of medicine, of (Carpathian) Philokalic opening and orientation, a Hesychast medicine thus, which implies the awakening of the person’s integral conscience, the recalling – re-memoration of the (arch-) image of person, the engraving, penetration and activation of this memory of person into one’s soul and (then) into one’s body; health is assumed in iconic fashion through constant reference to the Image-Origin and searched, discovered, constantly acquired, (re)gained, as dynamic balance, through the image of the integral (integrative) positioning of the person within the participative context of the intertwinement and interposition of the Plenary-Integral Reality (Creator and creation).

Hieromonk Neofit

citește mai mult
Remediile terapeutice ale medicinii isihaste

Remediile terapeutice ale medicinii isihaste

Remediile terapeutice ele medicinii isihaste carpatine transmise de părintele Ghelasie nu constituie un sistem înghețat în formule, ci mai degrabă o ofertă de model terapeutic creștin deschisă dialogului și asimilării creative. Fiecare dintre cititori poate adapta, în situațiile concrete de viață și specificul sau unic, reperele practice ale medicinii isihaste spre a alege și a aplica cele de folos pentru sănătatea și sporirea sa duhovnicească.

Florin Caragiu

citește mai mult
CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol II

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol II

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
Tărâmul ferecat

Tărâmul ferecat

Virgil Oprescu Runceanu:
S-a născut la 12 iulie 1959, în comuna Runcu, Vâlcea.
A debutat în literatură cu nuvela “Gorunul trăznit” în revista “Luceafărul (1989); debut editorial: volumul de proză “Veste-n cer” (1994), volumul de nuvele și povestiri “Fântâna cu leac” (2003), romanul “Măsura zidirii” (2012); a făcut parte din “Gruparea revistei Gândirea” – serie nouă (1996-2004); a publicat proză, cronică literară, articole-eseu în revistele: Luceafărul, Ģândirea, Renașterea, Lumina lumii, Forum V, Curtea de la Argeș, Martyria.

Tărâmul ferecat este despre un loc și un parcurs întretăiat al întâlnirii, este despre a fi și a te mișca pe Cale, este despre așezarea în cheia aflării unui răspuns la un oftat, la un dor, la o chemare, la o înveșnicită, încununată asumare. Tărâmul, nu oricare, ci acesta de care vorbim, pentru cei încredințați unicei vieți-sărbătoare, este unul înflăcărat nemistuit, înveșnicit, de permanentă, necontenită, întruchipată lucrare-iconare.
Tărâmul înfățișat aici este cu adevărat înferecată icoană cu aureola pusă hotar-poartă de nevăzută intrare. În fapt, este un între-deschis hotar de intrare-ieșire, unul permeabil străvederii credinței în transfigurată dezlegare, o regăsire în rânduială, așezare în tinda deschisă de binecuvântare.”

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 9

Chipul Iconic Vol 9

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Euharistic… al Întâlnirii

Chipul Euharistic… al Întâlnirii

Chipul euharistic … al întâlnirii este o chemare la atenție și prezență, la implicare și participare într-o regăsită, înveșnicită inter-personală cuminecare. Nu este vizată, desigur, o oarecare întâlnire, ci aceea pe Cale, întâlnire chiar cu însăși Calea, descoperită, adeverită de Naștere, de Întrupare. O întâlnire paradigmatic centrată, așadar, deplin așezată în acest chip de a fi al icoanei-persoanei ca, deopotrivă, taină și descoperire, integral oferită, cuminecată.

Neofit

citește mai mult
CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol I

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol I

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și Disens/-despre viața muritorilor țintește în fond Nemurirea, cea care împarte fără să despartă, pe Cele de Aici de Cele de Dincolo, cea regăsită, împărtășită în crochiurile unor mai subtile, ori mai explicite punți, incizate în polimorfe cadre-articulări , îmbuchetate mărturii, dăruite, învelite în surâsul neveștejitelor afluiri, mărturisiri ale Vieții, Adevăr și Cale. Un volum oferit, dedicat, tuturor, Celor Nemuritori…

Neofit

citește mai mult
Carpathian Patericon

Carpathian Patericon

The volume Carpathian Patericon evokes an exceptional spiritual personality from the end of the 20th century. (…) Through the present book, we are in the presence of a man of direct experience, a man embodying the eloquence and the fine reasonable argument of the possibility of an authentic, unmistakable and unamalgamated encounter with God, here and now, an encounter enabled firts and foremost from the very image of this man’s presence. We can discover within the pages of the Carpathian Patericon, captured from diverse perspectives belonging to the people who met him “face to face” or indirectly, through his writings, the image of a Hesychast mystic, profound theologian and subtle mistagogue, revealed as gifted teacher of the practice and experience of the “ceaseless prayer”, in the specific Orthodox Hesychast tradition (…) a contemporary spiritual father, Avva Ghelasie from Frăsinei (1944-2003).

Hieromonk Neofit

citește mai mult
Patericon Carpatico

Patericon Carpatico

Questa testimoniaza polimorfica, rappresentata dal presente volume, per la prima volta tradotto in italiano, si iscrive nella scia del processo di apertura e, in fondo, di riconoscimento e testimoniaza della freschezza, della vitalità e dell’attualizzazione della tradizione spirituale cristiana, di fatto, di affermazione della sua presenza in actu, in e attraverso coloro che ne esplorano incessantemente i misteri, tramite un’esperienza diretta, autentica, piena, come quella che attribuiamo all’Abba Ghelasie.

Neofit

citește mai mult
Karpaten Paterikon

Karpaten Paterikon

Das vorliegende Buch zeigt uns einen Menschen mit direkter Erfahrung … der die Möglichkeit der wirklichen, unmittelbaren, unverwechselbaren Begegnung des Menschen mit Gott, hier und heute, direkt argumentiert … nicht die Gestalt eines einfachen geistigen Meisters, sondern die einer ungewöhnlichen, authentischen Ikone eines geistigen Vaters der Gegenwart, und zwar jener von Avva Ghelasie aus Frăsinei.

Priestermönch Neofit

citește mai mult