Volume

Incursiuni isihaste în psihologie transpersonală

Incursiuni isihaste în psihologie transpersonală

Provocărilor psihologiei transpersonale, legate de relație și persoană, de inter-personal și trans-personal, isihasmul le răspunde într-un mod de neconfundat, în viziunea sa specifică, ce ne descoperă arhechipul iconic al persoanei ca origine și sens al integrării de sine, personalist-comunitare, prin întrupare-îndumnezeire. În raport de acest arhechip, iconic-integrativ, se înțelege și se asumă persoana ca temei identitar, atât în relaționarea inter-personală, cât și în relaționarea supra/trans-personală. Un astfel de răspuns, ce relevă contextual și aplicat, atât personalismul iconic și prezența iconică, cât și viziunea integrativă a chipului euharistic, se poate regăsi, într-un mod nesistematic și colocvial, parcurgând Incursiuni isihaste.

Neofit

citește mai mult
Isihasm ‒ repere apologetice ghelasiene

Isihasm ‒ repere apologetice ghelasiene

Iubirea este Dialog în Gest Sacru, în Închinăciune. De aceea Concretul Iubirii Sacre este Icoana. Cel ce nu
Vede pe Celălalt Icoană în faţa căruia să se Închine-Smerească nu poate Iubi în Gest Sacru.

Rugăciunea Isihastă nu este Ideaţie şi meditaţie mentală, nici simplu pietism, nici metafizică filosofică, nici
„tehnică energetică”, ci Taina Numirii, Chemării şi Întâlnirii cu Chipul-Persoana Hristică.

Fără practică, acestea sunt greu de înțeles.

AVVA GHELASIE

citește mai mult