Descărcare PDF

CUPRINS:

Chipul Lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui în lume. Autor: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
Darul dumnezeiesc al libertăţii. Autor: Dumitru Horia Ionescu
Originea ne-originară a universului şi evenimentul naşterii: paralele fenomenologice şi teologice.Autor:  Alexei V. Nesteruk
Adieri. Autor:  Monica Rohan
Avva Antonie şi formarea maestrului harismatic. Autor:  Lect. Dr. Daniel Lemeni
Geometria sacrului în lirica viereană. Autor:  dr. filosofie Paul Gorban
Rugăciunea liturgică-gestică sau Rugăciunea iconică. Autor:  imnograf Silviu Marin
Determinism, indeterminism şi liber arbitru. Dimensiunea teleologică a practicii. Autor:  Florin Caragiu
Ce spun poveştile. Autor:  Lidia Stăniloae
Identităţi în spatele măştilor: Middlesex de Jeffrey Eugenides. Autor:  drd. Claudia Ţîțu
O poezie a întâlnirii cu Dumnezeu (V). Autor:  Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
Aproape-omul: între semizeu şi semimaimuţă – O istorie subiectivă -. Autor:  George Eduard Mindirigiu
Valorile in absentia. Autor:  Prof.univ. dr. Gheorghe Ceaușu
Despre Taina Filiaţiei. Autor:  Florin Caragiu, Prof. Univ. Dr. Mihai Caragiu
Arta Fugii. Autor:  Pr. Dan Popovici
Obiectivul „Marcu” văzut de G.M. Autor:  Prof.univ. dr. Gheorghe Mihai
Beethoven. Jurnal filosofic (VIII) Autor:  Carmen Cragiu-Lasswell
Discursul religios despre starea vremii. Autor:  Neofit
Păşiri/regăsite întâlniri la Spoleto. Autor:  Diana Miloș
Isihasmul – energiile necreate şi specificul iconicului carpatin. Autor:  Nicolae Vizinteanu
J. W. Montgomery: o perspectivă luterană asupra drepturilor omului şi demnităţii. Autor:  Marius Dumitru Linte
MOŞ – PUSTNICUL din CARPAŢI. Autor:  Ieromonah Ghelasie Gheorghe