Volume editate

Scrieri isihaste

Scrieri isihaste

Însuşi chipul Părintelui Ghelasie şi prezenţa lui erau mărturii vii ale acestei spiritualităţi iconice de tip carpatin. În primul rând l-am perceput pe Părintele Ghelasie ca pe un om al unei adânci şi constante experienţe duhovniceşti. Nu prin teorizare artificială, ci ca act de viaţă resimţit până în adâncul fiinţei mele, am trăit în prezenţa Părintelui Ghelasie adevărul fundamental că nu se poate face teologie fără a avea ca temei şi motivaţie a studiului teologic această experienţă duhovnicească.

Lector dr. Adrian Lemeni, Catedra de Teologie Sistematică
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti

citește mai mult
Imnografie II vol 18

Imnografie II vol 18

În acatistele îngrijite de Părintele Ghelasie de la Frăsinei și Părintele Valerian Pâslaru se împletesc frumusețea versului și puterea lui de străpungere a inimii, cinstirea, lauda și mulțumirea ce ne introduc în intimitatea vieții dumnezeiești.

citește mai mult
Imnografie I vol 17

Imnografie I vol 17

Opera Imnografică a părintelui Ghelasie de la Frăsinei constituie o cuprindere – modulată de inspirația poetică – în arca simțirii înțelegătoare a chipurilor sfinte ale Bisericii, cele din care iradiază taina unei lumini neînserate, înmuguresc rodurile veșniciei și se revarsă peste orice opreliști bucuria filială a comuniunii înrâurite de suflarea Duhului Sfânt.

Florin Caragiu

citește mai mult
Răspuns de apărare vol 16

Răspuns de apărare vol 16

Răspunsul de apărare al Părintelui Ghelasie precizează acuratețea spiritului revelației biblice și patristice în isihasmul iconic carpatin, tocmai prin această așezare în centru a tainei chipului ce conferă o profundă consistență iconică, dialogică și liturgică ontologiei umanului și creației în ansamblul ei. Numai în lumina chipului Fiului lui Dumnezeu pecetluit în creație putem întrezări posibilitatea eshatologică a înaintării infinite a creației în taina dumnezeiască (epectasis), de care ne vorbește Sfântul Grigorie de Nyssa.

Florin Caragiu

citește mai mult
Foaie de Practica Isihasta vol 15

Foaie de Practica Isihasta vol 15

Volumul Foaie de Practică Isihastă reunește seria de reviste cu același nume apărută în Colecția Isihasm în perioada iulie 1998-iulie 1999. Adunând laolaltă momente importante ale misticii iconice, antropologiei și cosmologiei iconice, precum și ale medicinii isihaste dezvoltate în opera sa, părintele Ghelasie de la Frăsinei creează printr-un relief divers, ondulat, o matrice carpatină de asimilare a revelației creștine. Regăsim același spirit viu și pătrunzător, capabil să confrunte viziunea creștină revelată cu cele mai diverse păreri din câmpul cunoașterii umane, cu un discernământ de chirurg și restaurator duhovnicesc.

Florin Caragiu

citește mai mult
Mic dictionar isihast vol 14

Mic dictionar isihast vol 14

Taina în Sine a Misticii Euharistice este, pentru părintele Ghelasie, Taina Întrupării FIULUI. Prin acesta accedem la memoria de Rai și trecem spre starea eshatologică de înveșnicire în unirea liturgică, neamestecată și nedespărțită, cu DUMNEZEU Cel UNUL în TREIME. Precizările terminologice înfățișate de părintele de la Frăsnei în acest volum, plecând de la „categoriile de REVELAȚIE”, oferă o cheie de înțelegere a acestei viziuni mistice. Accentul este pus pe o înscriere filială a întregii creații, materiale și spirituale, în chipul iconic al ființei, cel ce conferă făpturii identitate, integritate și orientare spre împlinirea în comuniune, întru bucuria Împărăției lui DUMNEZEU.

Florin Caragiu

citește mai mult
Practica Isihasta vol 13

Practica Isihasta vol 13

Specificul Filocalic Carpatin extinde Teologia Icoanei într-o Mistică a Icoanei, ca evidențiere Mistică în umbra căreia se face și Teologia ei. De aici reiese un „complex Mistic” al Icoanei, tot așa de bogat ca și „compexul Teologic”.

Ieromonah Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Memoriile Originilor vol 12

Memoriile Originilor vol 12

Căutarea Originilor este Calea Misticii. Încercarea de a te UNI cu ORIGINILE este Mistica. Trăirea Mistică este Regăsirea Originilor în propria Ființialitate. Mistica nu poate fi decât TEO-Logică. ORIGINEA Originilor este DUMNEZEU și noi suntem după CHIPUL și ASEMĂNAREA Lui (Facerea 1, 26).

Ieromonah Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
În căutarea unei psihanalize creștine Vol 11

În căutarea unei psihanalize creștine Vol 11

Părintele Ghelasie prezintă un model de psihanaliză creştină menită să ne dăruiască repere pentru o analiză psihologică axată pe necesitatea dialogului şi a conştiinţei iconice, aceste dimensiuni ale universalităţii euharistice. Fundamentul iconicităţii este Filiaţia, hristologia. Hristos-Omul constituie amprenta întipărită în creaţie în totalitatea acesteia.

Florin Caragiu

citește mai mult
Chipul Omului Vol 10

Chipul Omului Vol 10

În spaţiul teologiei româneşti, părintele Ghelasie este cel ce şi-a asumat cu un elan de explicitate unic o gândire antropologică pătrunsă de revelaţia cosmică a hristologiei. Ecce hommo: acesta este Hristos, Logosul creator care penetrează cu umanitatea Sa, mai cuprinzătoare chiar decât ideea de specie, tot ce înseamnă elan creaţiei întru bine şi întru Dumnezeu. Antropologia hristologică arată în Hristos-Omul liantul logosic ce ţine strâns unite printr-un fel de empatie interioară toate entităţile create. Dialogicitatea reprezintă forma calitativă a unei relaţii, însăşi natura ei de a fi profund motivată, ceea ce părintele Ghelasie a subliniat cu insistenţă, anume că existenţele nu au fost create unele lângă altele, ca într-o adiacenţă mecanică, ci unele prin altele şi unele pentru altele. Taina acestei poziţionări întru Logosul comunional ţine de participare şi de transferul însuşirilor.

Florin Caragiu

citește mai mult