Volume

Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și Disens/-despre viața muritorilor țintește în fond Nemurirea, cea care împarte fără să despartă, pe Cele de Aici de Cele de Dincolo, cea regăsită, împărtășită în crochiurile unor mai subtile, ori mai explicite punți, incizate în polimorfe cadre-articulări , îmbuchetate mărturii, dăruite, învelite în surâsul neveștejitelor afluiri, mărturisiri ale Vieții, Adevăr și Cale. Un volum oferit, dedicat, tuturor, Celor Nemuritori…

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 8

Chipul Iconic Vol 8

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Gestul

Gestul

Nașterea Cuvântului renaște în noi astăzi, din nou, chipul dăruirii autentice, reale, integrale, după icoana veșnicei filiații, întru asemănarea dăruirii paterne. Întruparea Cuvântului a deschis și deschide, nu doar un sens al profunzimii comunicării, cu adevărat plinitor, ci l-a și descoperit și descoperă permanent prin așezarea prezentă în chipul adânc al actului originar al dăruirii-cuvântării de sine, exprimat, întruchipat, întrupat, de/prin persoana-gest.

Neofit

citește mai mult
Acatistier. File de Pateric

Acatistier. File de Pateric

În volumul de față sunt cuprinse o serie de Acatiste alcătuite de părintele Ghelasie Gheorghe și părintele Valerian Pâslaru, precum și Micul Pateric al Sfintei Mânăstiri Frăsinei, al părintelui Ghelasie. Acatistul și Patericul, ca forme de expresie literară a tainei creștine, vizează trezvia, pe care o atrag prin rugăciuni scurte, însoțite de evanghelicul Bucură-te!, lăsat nouă de Hristos după Învierea Sa din morți, precum și prin cuvinte ale părinților îmbunătățiți, care concentrează o experiență de viață și au puterea duhovnicească de străpungerea a inimii. Poezie în stare pură, versurile Acatistelor închipuie o scară a lui Iacob pe care se suie și se coboară îngerii, sau pe care Dumnezeu se coboară la om, ca să-l înalțe la Sine. La rândul său, Patericul apare ca icoana de inimă a vieții monahale, în miezul căreia pulsează taina paternității și filiației duhovnicești.

Florin Caragiu

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 7

Chipul Iconic Vol 7

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Consens și disens despre viața muritorilor – vol 2

Consens și disens despre viața muritorilor – vol 2

Nașterea Cuvântului descoperă sensul înveșnicirii prezentului, deschizând adevărata cale de a fi împreună pentru totdeauna, nu oricum, ci în transparența deplinătății dăruirii-cuvântare de noi înșine. Întruparea Cuvântului, actualizată neîncetat în taina veșnicului astăzi, relevă, în chipul fundamental al intermedierii, ținta primă și ultimă a regăsirii, în spațiul comuniant, euharistic, a vectorilor con-sensului.

citește mai mult
Școala martiriului

Școala martiriului

Într-o lume care caută tot mai osedant orizontala confortului și a plăcerii, o carte despre verticalul martiriu aduce tocmai medicamentul de care aceasta are nevoie, greutatea care reface echilibrul pierdut, apa rece de la Izvoarele Harului care alungă pătimașa somnolență, care trezește martirul adormit din noi.

Preot Dan Popovici

Lectura micii cărți care ne stă smerită înainte ne este utilă mai cu seamă în perspectiva „marii treceri” pe care fiecare dintre noi este menit, încă de la ivirea sa în lume, să o străbată. Martirul ne arată cum putem străbate, cu bine, „hotarul de taină”(Avva Ghelasie), noi, ființele-întru-moarte, devenind mai întâi din indivizi(noțiune specifică gândirii cantinative) persoane, asemănându-ne, printr-o asceză de o viață, Chipului(eikon eikonos), Domnului Nostru Iisus Hristos.

Ciprian Voicilă

citește mai mult
Frumusețea lucrurilor ultime

Frumusețea lucrurilor ultime

În ce măsură stilistica textului lui Florin Caragiu este a unui matematician cu cunoștințe de teologie ori cea a unui teolog cu deprinderi și gândire de matematician rămâne să cântărească cititorul. Fără a uita, desigur, de numitorul comun și de simfonia aduse prin infuziile de poezie. Și nici de isihia nu se cuvine a uita în această șaradă… (Marius Vasileanu)
Autorul vorbește despre omul obișnuit și despre întâmplările pe care le trăiește zi de zi, îndemnându-l să-și recupereze modelul iconic și să-l urmeze. Centuria lui Florin Caragiu se află, cu siguranță, în prelungirea Predicii de pe munte, îndreptar dumnezeiesc pentru intrarea în Împărăție. (Paul Aretzu)
Aici e suprema poetică a chenozei, slujindu-ne împărătește, irigând comunul cu comuniunea, și-astfel molipsindu-ne definitiv de dorul „vederii finale asupra lumii”. (Chris Tănăsescu – MARGENTO)
Într-un fel, toutes proportions gardées, e idealul de critică literară spre care tindea Sainte Beuve în secolul al XIX-lea francez: a infuza, prin actul lecturii, mai multă realitate decât era înainte. Nici destructurare și nici resemantizare așadar, ci sporul de lumină tainică adăugat la corola de minuni a lumii. (Virgil Borcan)

citește mai mult

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012