Volume

Chipul Iconic Vol 7

Chipul Iconic Vol 7

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Consens și disens despre viața muritorilor – vol 2

Consens și disens despre viața muritorilor – vol 2

Nașterea Cuvântului descoperă sensul înveșnicirii prezentului, deschizând adevărata cale de a fi împreună pentru totdeauna, nu oricum, ci în transparența deplinătății dăruirii-cuvântare de noi înșine. Întruparea Cuvântului, actualizată neîncetat în taina veșnicului astăzi, relevă, în chipul fundamental al intermedierii, ținta primă și ultimă a regăsirii, în spațiul comuniant, euharistic, a vectorilor con-sensului.

citește mai mult
Școala martiriului

Școala martiriului

Într-o lume care caută tot mai osedant orizontala confortului și a plăcerii, o carte despre verticalul martiriu aduce tocmai medicamentul de care aceasta are nevoie, greutatea care reface echilibrul pierdut, apa rece de la Izvoarele Harului care alungă pătimașa somnolență, care trezește martirul adormit din noi.

Preot Dan Popovici

Lectura micii cărți care ne stă smerită înainte ne este utilă mai cu seamă în perspectiva „marii treceri” pe care fiecare dintre noi este menit, încă de la ivirea sa în lume, să o străbată. Martirul ne arată cum putem străbate, cu bine, „hotarul de taină”(Avva Ghelasie), noi, ființele-întru-moarte, devenind mai întâi din indivizi(noțiune specifică gândirii cantinative) persoane, asemănându-ne, printr-o asceză de o viață, Chipului(eikon eikonos), Domnului Nostru Iisus Hristos.

Ciprian Voicilă

citește mai mult
Frumusețea lucrurilor ultime

Frumusețea lucrurilor ultime

În ce măsură stilistica textului lui Florin Caragiu este a unui matematician cu cunoștințe de teologie ori cea a unui teolog cu deprinderi și gândire de matematician rămâne să cântărească cititorul. Fără a uita, desigur, de numitorul comun și de simfonia aduse prin infuziile de poezie. Și nici de isihia nu se cuvine a uita în această șaradă… (Marius Vasileanu)
Autorul vorbește despre omul obișnuit și despre întâmplările pe care le trăiește zi de zi, îndemnându-l să-și recupereze modelul iconic și să-l urmeze. Centuria lui Florin Caragiu se află, cu siguranță, în prelungirea Predicii de pe munte, îndreptar dumnezeiesc pentru intrarea în Împărăție. (Paul Aretzu)
Aici e suprema poetică a chenozei, slujindu-ne împărătește, irigând comunul cu comuniunea, și-astfel molipsindu-ne definitiv de dorul „vederii finale asupra lumii”. (Chris Tănăsescu – MARGENTO)
Într-un fel, toutes proportions gardées, e idealul de critică literară spre care tindea Sainte Beuve în secolul al XIX-lea francez: a infuza, prin actul lecturii, mai multă realitate decât era înainte. Nici destructurare și nici resemantizare așadar, ci sporul de lumină tainică adăugat la corola de minuni a lumii. (Virgil Borcan)

citește mai mult
Icoana Chipul Sacrului

Icoana Chipul Sacrului

Originalitatea acestui demers constă în discreta dar nedisimulata mărturisire a Chipului Iconic Hristic, în ineditul devoalării acestuia din/prin multiplele ramificații culturale, expuse spre creionarea unui scenariu contextual informativ deschis, neepuizat analitic și/sau sintetic, dar evident amprentat de pecetea formativă a Cuvântului întrupat spre revelarea deplină și unică a adevăratului Chip al Sacrului.
Autenticitatea sa se afirmă din compoziția de fond compilatoriu a structurii rețelare vibrate ce permanent generează și articulează sinapse, vectorizate și activate tainic, însă, de sensul nutrit de recunoașterea fără rest a Chipului Lui Hristos, Calea, Adevărul și Viața, și de Recunoștința față de Născătoarea Acestui Chip întru noi, Chipul Maicii Domnului, Chipul Bisericii.

citește mai mult
Jurnal de idei

Jurnal de idei

Emoţia poetică, resimţită cu toată fiinţa, nu e deloc străină de fervoarea credinţei, asta ne învaţă Carmen Caragiu, o fiinţă dispărută de curând şi prea curând. În textele sale e vorba, neîncetat, de acea „foarte secretă intimitate“ în spaţiul căreia, tenace şi firavă, ea ştie să rămână şi să-i aducă şi pe cititori, dezvăluind o personalitate puternică tocmai prin nesfârşita ei sensibilitate. „Să nu ne temem de cuvânt!“, iată ce ne transmite autoarea acestor pagini de înaltă delicateţe sufletească. Să-l căutăm, să-l aflăm, să-l rostim şi să-l auzim, oricât de îndepărtată pare la început, sau permanent, reuşita.

Cătălin Cioabă

citește mai mult
Consens și disens despre viața muritorilor

Consens și disens despre viața muritorilor

Nașterea Cuvântului descoperă sensul înveșnicirii prezentului, deschizând adevărata cale de a fi împreună pentru totdeauna, nu oricum, ci în transparența deplinătății dăruirii-cuvântare de noi înșine. Întruparea Cuvântului, actualizată neîncetat în taina veșnicului astăzi, relevă, în chipul fundamental al intermedierii, ținta primă și ultimă a regăsirii, în spațiul comuniant, euharistic, a vectorilor con-sensului.

citește mai mult

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012