Volume

Curente spirituale în ortodoxie

Curente spirituale în ortodoxie

Iată-mă, DOAMNE, PĂRINTE a toate, Îmbrăcat în CHIPUL FIULUI TĂU, VIN și Eu Făptura TA. Și STAU cu ÎNCHINARE în FAȚA TA, într-o Fericită OPRIRE de TAINĂ, în care aș dori să STAU O VEȘNICIE.
Fac ALTARUL DE TAINĂ din CHIPUL FIULUI TĂU și Transfigurat-Prefăcut și Eu în Chipul de Fiu de Creație, iată-mă PRIMIT în FAȚA TA, unde nu poate STA nimeni decât în CHIPUL FIULUI TĂU. Căci Făptura nu se poate Îndumnezei decât prin CHIPUL FIULUI PESTE care se ODIHNEȘTE DUHUL PREAFSÂNT.

O sută de VERSETE despre Isihasm, Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Întrupări ale iubirii. Jurnal de seară

Întrupări ale iubirii. Jurnal de seară

Fără a fi un protest, dar cu pana suspendată deasupra hotarului interogațiilor retorice (interogând teologia din spațiul științei și știința din cel al teologiei), într-un stil care alternează cu măiestrie între metaforă și observația întemeiată pe exigențele acuității spiritului științific-aceste ”atingeri intime modulate de harul dumnezeiesc”, pe coarda unei sensibilități aparte afirmă, într-o nuanțare stilistică abilă, tema centrală a vieții spirituale și duhovnicești: desăvârșirea, în speță, desăvârșirea prin iubire.

Pr.Dr. Gabriel Mândrilă

citește mai mult
Dreptul în context

Dreptul în context

De fapt, această temă a personalizării dreptului și a dreptului personalist, pe care o străbate și o conturează semnificativ J.M.Trigeaud – surprinzând natura și persoana în dinamica culturii juridice, punând pe scena juridică persoana și masca, autorul și actorul juridic, operând distincții între natura umană și persoana umană, între relația după natură și relația după persoană în drept, între dreptul natural, drepturile omului și drepturile persoanei, arătând posibilitatea de reprezentare a drepturilor omului sub lumina succesivă a naturii lucrurilor, a naturii umane și a persoanei, promovând Dreptul primar ca ”expresie a adevărului persoanei”, etc – își poate regăsi, în acest spațiu carpatin, creștin-răsăritean, un orizont de întâmpinare, de orientare și adâncire prin antropologia iconică, ca interfață ce descoperă chipul iconic al persoanei ca pe o cale de iconizare-personalizare a Dreptului.

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 6

Chipul Iconic Vol 6

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 5

Chipul Iconic Vol 5

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 4

Chipul Iconic Vol 4

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 3

Chipul Iconic Vol 3

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 2

Chipul Iconic Vol 2

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 1

Chipul Iconic Vol 1

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012